Kluzula informacyjna - rekrutacja pracowników niepedagogicznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2022

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 

 • Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie, Kokanin 67, 62-817 Kokanin.

 

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest w sposób:

- elektroniczny, na adres email: kontakt@rodo-leszno.com.pl;

- telefoniczny: 783479791.

 

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

 

 • Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

 

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji.

 

 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do bycia zapomnianym.

 

 • Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

 

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

 

 • Podanie danych osobowych w zakresie:

- imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obligatoryjne w oparciu o Kodeks Pracy,

- numer PESEL, nazwisko rodowe jest obligatoryjne w oparciu o Ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym  

a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kokaninie
Data utworzenia:2022-02-01
Data publikacji:2022-02-01
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Szczepaniak
Osoba wprowadzająca dokument:MS
Liczba odwiedzin:1196